Opiskelijoiden kokemuksia “osaavat opettajat yhdessä” -kärkihankkeesta

Blog Postskansi_IMG_1059

Meillä neljällä terveystieteiden opettajaopiskelijalla oli mahdollisuus osallistua “Osaavat opettajat yhdessä!” -tutkimushankkeeseen. Alkuinfon saimme loppusyksystä 2017 ja pääsimme mukaan haastatteluihin tammi-maaliskuussa 2018. Haastatteluissa mukana oleminen oli mielenkiintoista ja pääsimme tutustumaan niiden kautta yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen opettajien työhön perusteellisemmin. Haastatteluissa tuli esille monipuolisesti opettajan osaamiseen liittyviä tekijöitä sekä opettajan työnkuvan koostuminen ja projektien monipuolisuus. Opettajat ovat monessa mukana ja työnkuva on vaihteleva ja kattava. Yliopisto-opettajan työssä korostuu tutkimustyö; he kokivat olevansa opettajia, mutta suuressa määrin myös tutkijoita. Toisaalta yliopistojen hallinnon henkilökunta koki olevansa myös paljolti opettajia.

Monipuolisten työtehtävien yhteensovittaminen on opettajille haastavaa: miten yhdistää joustavasti teknologiaosaaminen, tutkijan työ, työn laajuus sekä osaamisen laaja-alaisuus ja niin sanotut ”sihteerin” työt. Digiosaaminen korostui useassa haastattelussa ja etenkin huoli siitä, pysyykö siinä kehityksen mukana. Digiosaamisen huolta lisäsi myös se, että oppilaitosten ohjelmat ja laitteet eivät ole tässä päivässä, eikä osaamista voi hyödyntää niin monipuolisesti kuin ehkä haluaisi. Toisaalta opettajat toivat haastattelussa esille sen, että digiteknologian suhteen pitää käyttää harkintaa opetuksessa, milloin se palvelee oppimista ja oppimistilannetta, ja milloin taas sen käyttäminen on jopa turhaa.

Tutkimushankkeessa ja etenkin teemahaastatteluiden toteutuksessa mukana oleminen on ollut mielenkiintoista, vaikka haastattelutilanteissa olimme enimmäkseen mukana kuuntelijan ja oppijan rooleissa. Teemahaastattelu tuntui luontevalta tavalta toteuttaa aineistonhankintaa, niissä tunnelma oli vapautunut ja keskustelu hyvin luontevaa. Pro gradu -tutkielmissamme olemme päässeet syvemmin tutkimaan kiinnostavaa aihetta ja opettelemaan myös tutkijan työn koko prosessia aineistonhankinnasta analyysiin ja tulosten tulkintaan. Samalla olemme päässeet sukeltamaan opettajuuden syövereihin peilaten sitä omiin opintoihin, näkemyksiin sekä kokemuksiin ja se vasta mielenkiintoista on ollutkin!

Marja Alila, Katriina Jokinen, Mira Juuma ja Sanna Kangas

Terveystieteiden maisteriopettajaopiskelijat

JYU  pohja HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLINEN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s