Svenska

SHaREducation-nätverk

SHaREducation-nätverket har utvecklats i samarbete mellan sex universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Universiteten ansvarar gemensamt för underhållet av nätverket.

Nätverksarbete och samarbete mellan lärare inom hälsovårdsområdet startade redan 2000 och utvidgades ytterligare 2017 när TerOpe-projektet startade. Nätverket utvidgades genom att involvera lärare inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdena.

TerOpe-projektet reformerade nationellt lärarutbildning inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdena och utvecklade en fortbildningsmodell för lärare baserat på framtida kompetenskrav. Projektet startade en gemensam utbildningshelhet gällande digital kompetens att användas inom lärarnas grundutbildning och fortbildning. Som ett resultat av projektet ökar lärarnas, lärarutbildarnas och studerandes kompetens och det tvärvetenskapligt samarbete ökar.

Projektet är direkt kopplat till universitetens strategier och resultaten kan obehindrat användas på universiteten.

  • Social-, hälso- och rehabiliteringslärarnas kompetensmodell och kompetenskrav kan användas för att revidera läroplaner för lärarutbildning i hela landet, och för att utveckla samarbete och tvärvetenskaplig utbildning inom hälsovetenskapernas didaktiska utbildning.
  • Modellen för lärarkompetensutveckling beskriver en strategi på flera nivåer, baserad på den kompetensutveckling som sker inom lärarutbildning, inom utbildningspolitiskt beslutsfattande, på strategisk nivå för utbildningsorganisationer, i handledningen av lärare och lärarens individuella kompetensutveckling.
  • Modellen för vidareutbildning skapar en kompetensbaserad struktur för fortbildningsprogram inom sociala-, hälso- och rehabiliteringsområdet.
  • Grunderna för digital pedagogik inom social-, hälso- och rehabiliteringsutbildningarna som finns i den 2 ECTS online-kursen stärker det nationellt lärarsamarbete och den digitala utbildning inom lärarnas grundutbildning och fortbildning.
  • Det digitala nätverket SHaREducation ger en plattform för lärarstudenter, lärare och lärarutbildare att dela kunskap, samarbeta och nätverk.

Advertisement