Publications

TerOpe report with main outcomes of the project:

Mikkonen K., Koivula M., Sjögren T., Korpi H., Koskinen C., Koskinen M., Kuivila H., Lähteenmäki M.L., Koskimäki M., Mäki-Hakola H., Wallin O., Saaranen T., Sormunen M., Kokkonen K.M., Kiikeri J., Salminen L., Ryhtä I., Elonen I., Kääriäinen M., 2019. Social-, health care, and rehabilitation educators’ competence and continuous development (in Finnish). TerOpe-key government project. Acta Universitatis Ouluensis, University of Oulu, Finland. http://urn.fi/urn:isbn:9789526224794

Scientific articles

Koskenranta, M., Kuivila, H.M., Meriläinen, M., Boren, N., Kääriäinen, M., Männistö, M.,
& Mikkonen, K. (2019). Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuus ammatillisessa
oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa. Hoitotiede. Hyväksytty.

Koskinen, C., Koskinen, M., Koivula, M., Korpi, H., Koskimäki, M., Lähteenmäki, M.L.,
Mikkonen, K., Saaranen, T., Salminen, L., Sjögren, T., Sormunen, M., Wallin, O., &
Kääriäinen M. (2019). Health and social care educators’ ethical competence. Nursing
Ethics. doi: 10.1177/0969733019871678.

Kuivila, H., Mikkonen, K., Sjögren, T., Koivula, M., Koskimäki, M., Männistö, M., Lukkarila,
P., & Kääriäinen, M. (2019). Health science student teachers’ perceptions of
teacher competence: a qualitative study. Nurse Education Today. doi:
10.1016/j.nedt.2019.104210

Mikkonen, K., Ojala, T., Sjögren, T., Piirainen, A., Koskinen, C., Koskinen, M., Koivula,
M., Sormunen, M., Saaranen, T., Salminen, L., Koskimäki, M., Ruotsalainen, H., Lähteenmäki,
M.L., Wallin, O., Mäki-Hakola, H., & Kääriäinen, M. (2018). Competence
areas of health science teachers – a systematic review of quantitative studies. Nurse
Education Today, 70, 77-86. doi: 10.1016/j.nedt.2018.08.017

Mikkonen, K., Koskinen, M., Koskinen, C., Koivula, M., Koskimäki, M., Lähteenmäki,
M.L., Mäki-Hakola, H., Wallin, O., Salminen, L., Sormunen, M., Saaranen, T., Kuivila,
H.M., & Kääriäinen, M. (2019). Qualitative study of social and health care educators’
perceptions of competence in education. Health and Social Care in the Community,
27(6), 1555-1563. doi: 10.1111/hsc.12827

Mikkonen, K., Tuomikoski, A.M., Sjögren, T., Koivula, M., Koskimäki, M., Lähteenmäki,
M.L., Mäki-Hakola, H., Wallin, O., Sormunen, M., Saaranen, T., Koskinen, C., Koskinen,
M., Salminen, L., Holopainen, A., & Kääriäinen, M. (2019a). Development and
testing of an instrument (HeSoEduCo) for health and social care educators’ competence
in professional education. Nurse Education Today, 84, 104239. doi:
10.1016/j.nedt.2019.104239

Nokelainen, A., Kylmänen, H., Koivula, M., Koskimäki, M., Lähteenmäki, M.L., Hakola,
H.M., Wallin, O., Sjögren, T., Mikkonen, K., Kääriäinen, M., & Koivula, M. (2019).
Täydennyskoulutustarpeet ja täydennyskoulutuksen merkitys uran alussa oleville sosiaali-
ja terveysalan opettajille. Hoitotiede, 31(4), 231-245.

Sormunen, M., Saaranen, T., Heikkilä, A., Sjögren, T., Koskinen, C., Mikkonen, K., Kääriäinen,
M., Koivula, M., & Salminen, L. (2019). Digital learning interventions in
higher education: a scoping review. CIN: Computers, Informatics, Nursing. Article
accepted.

Book chapters:

Alila, M., Lällä, S., Niittymäki, P., & Pulkkinen, M. (2019). Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden
kokemuksia digipedagogiikanperusteet –kurssista. Teoksessa: Korpi H. &
Sjögren T. (toim.) Terveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja 2019 (pp. 118-
135). Jyväskylän yliopisto liikuntatieteellinen tiedekunta. http://urn.fi/URN:ISBN:978-
951-39-7809-9

Forstén, H. (2019). Fysioterapiaopettajien näkemyksiä tulevaisuuden opettajuudesta. Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden kokemuksia digipedagogiikanperusteet –kurssista.
Teoksessa: Korpi H. & Sjögren T. (toim.) Terveystieteiden opettajan andragoginen
käsikirja 2019 (pp. 96-117). Jyväskylän yliopisto liikuntatieteellinen tiedekunta.
http://urn.fi/URN:ISBN: 978-951-39-7809-9

Jokinen, K., Kangas, S., Pennanen, M., & Peltonen, I. (2018). Ammattikorkeakoulun fysioterapeutti opettajien osaaminen. Teoksessa: Piirainen A., Sjögren T. (toim.) Terveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja (pp. 80-119). Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/57885/978-951-
39-7430-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

List of all publications can be found in here (pp. 57-71) : http://urn.fi/urn:isbn:9789526224794

  • 8 manuscripts of scientific publications under review process
  • 17 MA thesis
  • 84 conference publications
  • 25 publications for general public
Advertisement