Jatkuvaa oppimista ─ Vanhan opettajan kevätmietteitä

Kevät on ihmeellistä kasvun, valon ja toivon aikaa, joka saa vanhan opettajan tuntemaan kiitollisuutta. Kummallisen Korona-pandemian keskellä terveystieteiden opettajaopiskelijat ovat opetusharjoitteluissaan kohdanneet opetustyön haasteet pääosin etänä. Pienessä opiskelijakodissa on työskennelty sohvalla ja tietokonepöytänä on toiminut keittiöjakkara, tai kotona on saattanut touhuta kolme alle kouluikäistä lasta.  Poikkeuksellisista työskentelyolosuhteista huolimatta opettajaopiskelijat ovat päässeet opettamaan ja ohjaamaan terveysalan opiskelijoita hyvin monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Etäopetuksena toteutetun teoriaopetuksen lisäksi on pidetty taitopajoja sekä lähiopetuksena että samaan aikaan etäopetuksena. Myös simulaatio-opetusta on toteutettu sekä lähi- että etäopetuksena, harjoitteluja ohjattu etämenetelmin, oppimista ohjattu pienryhmissä kulloistenkin rajoitusten mukaisesti. Kokeneiden opettajien antama mentorointi opetusharjoittelijoille on tapahtunut pääosin Teamsin välityksellä, mutta harjoittelijat ovat kokeneet saamansa tuen oikein hyväksi.  Kiitos teille opetusharjoittelijoita ohjanneille terveysalan opettajille kollegiaalisesta ohjauksesta, tuesta ja hiljaisesta tiedosta, jota olette tänäkin keväänä runsaasti antaneet haasteellisissa olosuhteissa!

Vanhan opettajan sydäntä on lämmittänyt opetusharjoittelijoiden harjoittelua kuvaavien portfolioiden lukeminen. Pääosin opetusharjoittelun varsin laajat osaamistavoitteet on saavutettu hyvin tai erinomaisesti poikkeusoloista huolimatta. Kun opettajaopiskelijan persoonallinen portfolio huokuu innostusta hoitotyöhön, jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen ja nyt hoitotyön opettamiseen, voiko enempää toivoa? Iloinen asia on ollut huomata näiden tulevien terveystieteiden opettajien erinomaiset digipedagogiikan taidot, joille on ollut runsaasti käyttöä pandemian aikaisessa koulutuksessa.  Opiskelijoita on aktivoitu digitaalisten sovellusten avulla ja näin pidetty yllä kiinnostusta etäluennoilla. Kuluvan vuoden aikana terveysalan opetuksessa on kehitetty aivan innovatiivisia opetus- ja arviointimenetelmiä. Esimerkkinä terveysalan opettajien luovuudesta mainittakoon etänä kameran avulla toteutettu taitokoe ja etäsimulaatiot.

Vanha opettaja on saanut olla mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin opettajuuden kokemuksia pandemian ajalta. Suomalaiset haastatellut terveysalan opettajat ovat selviytyneet hyvin poikkeusajan opetuksen haasteista. Koska verkko-opetusta ja digipedagogiikkaa on kehitetty oppilaitoksissa varsin aktiivisesti jo vuosien ajan, ei täydelliseen etäopetukseen siirtyminen pandemian alettua pysäyttänyt opetusta. Parin viikon hapuilun jälkeen opittiin käyttämään Teamsia ja Zoomia ja mukautettiin opetusta tilanteeseen. Sekä haastatteluaineistojen että opetusharjoittelijoiden kokemusten kautta on tullut selväksi terveysalan opettajien syvä sitoutuneisuus työhönsä. Omia työtunteja ei ole laskettu, vaan opiskelijoiden hyväksi on tehty todella paljon. Opettajat ovat merkittävästi tukeneet toisiaan ja erityisesti opiskelijoita etäopetuksen aikana. Nyt kun kesä on jo lähellä, toivotan kaikille opettajakollegoille virkistävää kesää.

Meeri Koivula

Yliopistonlehtori Tampereelta

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s