Med ett hjärta för lärandet

När man börjar lista de kompetenser som en lärare bör ha kan man lätt bli överväldigad. En kollega som såg den poster som gjordes till TerOpe seminariet i Vasa i september 2018 suckade och sa: – Ja, det är inte lite som krävs av oss! Men låt oss inte förskräckas över mängden av kompetenser utan gå till kärnan och börja där. Som med många andra saker i livet så förutsätter ett gott resultat en god kärna, eller varför inte ett gott hjärta.

I början av TerOpe projektet kartlades vilka kompetenser en lärare inom hälso-, social- och rehabiliteringsområdena behöver (Mikkonen et al, 2018). Resultatet visade att läraren ska ha ämneskunskap, kapabilitet, undervisningsfärdighet, kollaborativ vilja, kulturell öppenhet, professionalitet, ledaregenskap, innovationsförmåga och etisk grundsyn. Den etiska grundsynen kan ses som kärnan i lärarens kompetens, den som allt utgår ifrån eller sammanfattas under. Vid genomgången av tidigare forskningar på just kompetens som begrepp i allmänhet och lärares kompetens i synnerhet steg olika typer av kärnkompetens eller metakompetenser fram. Etisk grundsyn kan ses som en kärnkompetens. Etiskt handlande och etisk hållning är de uttryck som en etisk grundsyn tar. En ny studie baserad på den första studien om lärarens kompetens inom TerOpe projektet visar att lärarens etiska grundsyn, ethos, är central i lärarens kompetensbild.

Många etiska koder och principer finns listade för att tydliggöra etiken och vad som gör den synlig. Men bakom de strukturerade koderna och principerna finns en lärare med ett hjärta för lärandet. Ett hjärta som vill utveckling och växt, primärt hos studerande men också hos sig själv och i gemenskapen med sina kollegor. Ett hjärta som känner med den som lär sig, som är empatisk och lyhörd, som är tålmodig och inbjudande. Det är viktigt att som lärare lyssna till detta hjärta för att lärandet ska få rätt riktning och innehåll. Utan den riktningen som ett ethos ger kan lärarens arbete lätt få fel fokus och styras av faktorer som inte har lärandet som primärt mål.

Poster: Lärare med kompetens (Koskinen M, 2018)

Monika Koskinen och Camilla Koskinen

Mikkonen K, et al, (2018) Competence areas of health science teachers – A systematic review of quantitative studies. Nurse Education Today 70, 77-86.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s