TerOpe-hanke Pariisissa: Eurooppalaisten fysioterapiaopettajien näkemyksiä osaamisensa kehittämisen tarpeista

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) osallistuu ainoana ammattikorkeakouluna OKM:n rahoittamaan TerOpe – hankkeeseen (Osaavat opettajat yhdessä). Olemme varsin kansainvälinen korkeakoulu ja siksi haluamme tuoda esille kehittämishankkeen kansainvälistä näkökulmaa.

Euroopan fysioterapiakouluttajat (ENPHE) toimii aktiivisena eurooppalaisena koulutuksen kehittäjänä. Toteutimme keväällä 2018 Roskilden työkokouksessa läsnäoleville opettajille kyselyn, jolla selvitettiin heidän ammatillisen kehittymisensä tarpeita.  Vastaajia oli yhteensä 38 yhdeksästä Euroopan maasta. Suomalaisten näkemyksiä ei koottu tässä vaiheessa. Vastausten mukaan suurin tarve kohdistui erilaisten opetusmenetelmien, opiskelijalähtöisen oppimisen ja opiskelijoiden osaamisen arvioinnin kehittämiseen sekä työelämäprojekteihin osallistumiseen. Tulokset esiteltiin posterina ENPHEn syyskuun konferenssissa Pariisissa. Alla olevassa kuvassa nähdään osallistujia tutustumassa tuloksiin.

Kuva: Marja-Leena LähteenmäkiIMG_4690

Kansainvälisen vertailuaineiston kokoaminen jatkuu. Viikolla 42 TAMKiin saapuu yli 50 sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajaa useista Euroopan maista. Olemme toimittaneet heille saman määrällisen kyselyn, joka on lähtenyt vastattavaksi yli 1690:lle suomalaiselle sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajalle.

Toivomme saavamme kiinnostavan kansainvälisen vertailuaineiston, joka tarkastelee opettajien osaamista ja ammatillisen kehittymisen sekä täydennyskoulutuksen tarpeita. Uskomme, että tuo aineisto auttaa hankkeen tavoitteena olevan soteku-alan opettajia varten rakennettavan täydennyskoulutusmallin kehittämisessä.

 

TAMK / Marja-Leena Lähteenmäki, Outi Wallin ja Hanne Mäki-Hakola

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s